Aangesloten bij: Wilde Weelde & Supporter van Schoon  |   06 21275030  |   info@matze-hovenier.nl

Ecologie

Waarschijnlijk is het niet onbekend dat planten en dieren elkaar nodig hebben en met elkaar leefgemeenschappen vormen. Deze leefgemeenschappen kunnen bij een goede aanpak ook in de tuin ontstaan. Als ecologisch hovenier kan ik dit niet genoeg onder de aandacht brengen. Veel dieren eten namelijk planten en planten hebben weer insecten nodig ten behoeve van hun voortbestaan. Met hun bloembezoek consumeren insecten nectar en stuifmeel, bovendien bestuiven ze in de tussentijd de bloemen. 

Vogels dragen ook hun steentje bij door het eten van bessen en het verspreiden van zaden. Met al deze ‘ingrediënten’ ontstaat er een bodem waarin veel kleine insecten, bacteriën en schimmels een belangrijke rol spelen en een levende basis vormen waaruit alles groeit. Een systeem waar tegenwoordig nog te weinig aandacht voor is.

En daarmee is het voor ons essentieel geworden om de tuinen van onze klanten op een natuurvriendelijke manier in te richten. Zo creëren we namelijk een goede leefplek voor allerlei soorten planten, dieren en insecten. Kortom, wanneer wij ruimte kunnen bieden aan planten en dieren in uw tuin draagt ook u bij aan een levende, groene wereld!

 

Tuinonderhoud

Het onderhoud van de tuin willen we uitvoeren op een natuurvriendelijke manier. Dat betekent in ieder geval dat we geen chemische bestrijdingsmiddelen toepassen. Het snoeiwerk wordt afgestemd op het broedseizoen en met snoeien houden we zoveel mogelijk de natuurlijke groeivorm van de boom of struik intact.

Tevens halen we onkruiden, of liever gezegd ongewenste kruiden weg door handmatig te plukken en het schoffelen proberen we zo veel mogelijk te vermijden. Schoffelen verstoort namelijk het bodemleven.

In de winterperiode zullen we adviseren de tuin zoveel mogelijk met rust te laten. Plantenresten en bladeren zorgen immers weer voor voedsel en schuilplekken voor dieren en insecten gedurende de winter. Het afgevallen blad komt helemaal ten goede aan het gezonde bodemleven. In het voorjaar kunnen alle oude plantenresten worden weggehaald en zijn uw planten klaar voor een snoeibeurt. 

Een andere tip die we willen delen is om het bodemleven te verbeteren door compost in de grond te verwerken. Als bemesting kiezen we ervoor om organische meststoffen met goede schimmels en bacteriën te gebruiken. Het is dan ook aan te bevelen om zelf een composthoop te maken, een prachtige bijdrage voor organisch materiaal in de tuin.

 

Tuinaanleg

aanlegNa het ontwerpen start de fase van de aanleg. We hergebruiken zoveel mogelijk materialen, dat geldt voor zowel eventuele tegels als het plantmateriaal. Een idee dat matcht bij onze visie en wel zo fijn is voor uw portemonnee!

We geven de voorkeur om duurzame houtsoorten toe te passen zoals kastanje, Douglas en Robinia. Tropisch hardhout willen we zoveel mogelijk vermijden. Wij adviseren regenwater op te vangen in de tuin en het te laten infiltreren in de bodem. Daar zijn natuurlijk allerlei leuke oplossingen voor te bedenken. Tevens willen we voor levende tuinen een warme aanbeveling doen om een goede verhouding tussen verharding en groen te creëren. Wij raden aan om de tuin maximaal een derde te verharden met stenen of grind en twee derde in te vullen met groen. Onder de laatste categorie valt ook een eventuele vijver. Als er een noodzakelijk deel verhard gaat worden, kunnen we ook kiezen voor een waterdoorlatende bestrating of een ‘half verharding’, voorbeelden hiervan zijn split of olivijn.

Een mooie afronding van de aanleg van uw tuin wordt gevormd door de beplanting, wat ons betreft de kers op de taart! Natuurlijk gebruiken wij het liefst planten die aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Inheemse planten passen daar, als je het ons vraagt, het beste bij. Een combinatie met het uitheemse assortiment is echter ook mogelijk. Hopelijk krijgt u er al een mooi beeld bij. Het zou ons een genoegen zijn om u te helpen bij de realisatie van uw plannen!

 

Tuinontwerp

Voordat u met de aanleg of renovatie van uw tuin gaat beginnen, is het belangrijk om een goed doordacht plan te maken. Door onze kennis en ervaring kunnen wij u hierbij uitstekend van dienst zijn. Wij maken een ontwerp en daarin worden de specifieke wensen van u als klant meegenomen. Deze verwachtingen zullen in het eerste, vrijblijvende gesprek met u besproken worden.

Beplanting

Een belangrijk onderdeel van het tuinontwerp is een goed beplantingsplan. Met het beplantingsplan staat of valt het succes van het ontwerp. Hierin is het van belang dat de planten op elkaar zijn afgestemd, dus dat er een goede samenhang is. Ook nemen wij in het ontwerp mee de opeenvolging van de bloeitijden en het winterbeeld van de tuin; het is toch plezierig om het hele jaar door iets in uw tuin te zien.

Bij de inrichting van een tuin is het belangrijk de volgende onderwerpen in uw keuzes mee te nemen, namelijk:

Water, we krijgen steeds meer te maken met grotere hoeveelheden neerslag.
Hitte, door bebouwing en bestrating is er meer hittestress.
Gezondheid, de mens wil graag een goed en gezond leefklimaat.
Ecologisch tuinieren, dit zorgt voor meer natuur om het huis en geeft meer beleving aan uw tuin.

Kortom het ‘vergroenen’ in de ontwerpen/ tuinen is voor ons een belangrijk speerpunt en wij spreken deze visie graag met u door.