Ecologie

Waarschijnlijk is het niet onbekend dat planten en dieren elkaar nodig hebben en met elkaar leefgemeenschappen vormen. Deze leefgemeenschappen kunnen bij een goede aanpak ook in de tuin ontstaan. Als ecologisch hovenier kan ik dit niet genoeg onder de aandacht brengen. Veel dieren eten namelijk planten en planten hebben weer insecten nodig ten behoeve van hun voortbestaan. Met hun bloembezoek consumeren insecten nectar en stuifmeel, bovendien bestuiven ze in de tussentijd de bloemen. 

Vogels dragen ook hun steentje bij door het eten van bessen en het verspreiden van zaden. Met al deze ‘ingrediënten’ ontstaat er een bodem waarin veel kleine insecten, bacteriën en schimmels een belangrijke rol spelen en een levende basis vormen waaruit alles groeit. Een systeem waar tegenwoordig nog te weinig aandacht voor is.

En daarmee is het voor ons essentieel geworden om de tuinen van onze klanten op een natuurvriendelijke manier in te richten. Zo creëren we namelijk een goede leefplek voor allerlei soorten planten, dieren en insecten. Kortom, wanneer wij ruimte kunnen bieden aan planten en dieren in uw tuin draagt ook u bij aan een levende, groene wereld!